Magyar Falu Program

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: Magyra Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása –

2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Projekt címe, azonosítószáma: Útfelújítás Sénye községben, 3279944341

Szerződött támogatás összege: 12 409 605 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja a leromlott burkolatú 068 hrsz. út szilárd burkolattal való megerősítése, ezzel a közlekedésbiztonság és közlekedési komfort javítása volt.

Az ajánlattételi eljárás során a Telekes-ÉP Kft. került ki nyertesen, és végezte el a kivitelezési munkálatokat. A fejlesztés műszaki tervdokumentációját a Pannonway Kft., a műszaki ellenőrzést pedig a Road Watch One Kft. végezte.

A fejlesztés eredményeképpen fejlődött a község közlekedési infrastruktúrája, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége is javult. A településkép épülése által javult a lakosság életminősége. A projekt során tervezett létesítmények a község betelepüléssel leginkább érintett, vadregényes, a hegyre vezető külterületi útját érintik.

A projekt során projekttervezési szolgáltatást is igénybe vettünk.

A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében projekttábla került beszerzésre és kihelyezésre.