Egyéb kategória

Falugondnoki busz cseréje Sénye községben

Kedvezményezett neve: Sénye Község Önkormányzata
Pályázati felhívás:MFP-TFB/2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021
Projekt címe: Falugondnoki busz cseréje Sénye községben
Szerződött támogatás összege: 13.785.719 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatás keretében a régi falugondnoki busz cseréjét valósítottuk meg, a sényei falugondnokság szolgáltatáskorszerűsítése céljából.

Beszerzésre került egy Toyota Proace Verso Shuttle 2.0 D-4D (140LE), 9 személyes, 5 ajtós, Glass Comfort L2 típusú jármű, mely községünkben falugondnoki buszként fog funkcionálni. A jármű alkalmas mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására is. Ennek megfelelően rendelkezik 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel, hátsó rámpával és elektromosan működtethető fellépővel.

A falubusz beszerzésével lehetőség nyílt a közszolgáltatások minőségének javítására, mellyel növelni tudjuk a sényei lakosaink elégedettségét, életszínvonalát. Ez hosszú távon hozzájárul a falu a kistelepülési adottságaiból eredő hátrányok mérséklődéséhez, népességmegtartó és népességnövelő erejének növeléséhez, a fiatalok helyben maradásához.

Magyar Falu Program

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: Magyra Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása –

2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Projekt címe, azonosítószáma: Útfelújítás Sénye községben, 3279944341

Szerződött támogatás összege: 12 409 605 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja a leromlott burkolatú 068 hrsz. út szilárd burkolattal való megerősítése, ezzel a közlekedésbiztonság és közlekedési komfort javítása volt.

Az ajánlattételi eljárás során a Telekes-ÉP Kft. került ki nyertesen, és végezte el a kivitelezési munkálatokat. A fejlesztés műszaki tervdokumentációját a Pannonway Kft., a műszaki ellenőrzést pedig a Road Watch One Kft. végezte.

A fejlesztés eredményeképpen fejlődött a község közlekedési infrastruktúrája, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége is javult. A településkép épülése által javult a lakosság életminősége. A projekt során tervezett létesítmények a község betelepüléssel leginkább érintett, vadregényes, a hegyre vezető külterületi útját érintik.

A projekt során projekttervezési szolgáltatást is igénybe vettünk.

A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében projekttábla került beszerzésre és kihelyezésre.

Magyar Falu program

Magyar Falu program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat.
A vissza nem térítendő támogatás összege : 8.807.450 Ft

Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt címe, azonosítószáma: Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Szerződött támogatás összege: 9 999 990 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Sénye Község útjainak karbantartására alkalmas erőgép, illetve a tevékenységhez szorosan kapcsolódó vontatott és függesztett munkagépek beszerzése valósult meg.

Tényleges befejezés: 2021.02.28

A projekt tartalmának bemutatása:

A bel-és külterületi utak, útszélek és vízelvezető árkok folyamatos tisztítási és kaszálási munkáira, az útmenti füves, egyes esetekben parlagfűvel szennyezett részeinek kaszálási és tisztítási munkáira az önkormányzat a támogatásnak köszönhetően beszerzett egy erőgépet és a hozzátartozó kiegészítő eszközöket:

  • 1 db 42,7 LE T433 CAB típusú traktort
  • 1 db 180 cm-es tolólapot
  • 1 db 160 cm-es rézsű szárzúzót
  • 1 db 200 l-es só- és homokszórót (kardánnal és ponyvával)
  • 1 db seprűadaptert szeméttartállyal

Az alapszolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítása, különösen a téli időszakban nehézséget okozott az Önkormányzatnak. Ennek egyik oka, hogy a domborzati viszonyok, valamint a település fekvése miatt a települést csak egy úton lehet megközelíteni (zsáktelepülés). A település költségvetése nem teszi lehetővé a munkálatok külső vállalkozóval történő elvégzését, saját eszközökkel és helyi alkalmazottakkal ez a tevékenység azonban hosszú távon gazdaságosan is megoldható.

A külterületen lévő vállalkozások székhelyeik könnyebb megközelíthetőségének biztosítása mind a téli, mind a nyári időszakban fontos. A mezőgazdasági területek elérése nem volt lehetséges az önkormányzati utak folyamatos tisztántartása és karbantartása nélkül, ezen felül pedig a vadgazdálkodásban is szerepet játszik az úthálózat milyensége. A település egy völgykatlanban fekszik, a településből kivezető egyetlen úton pedig 12%-os emelkedő van. Ennek következtében a körülvevő dombokról lezúduló csapadékvíz jelentős problémát okoz a közlekedésben. A beszerzéssel az önkormányzat az árkokat, vízelvezetőket folyamatosan karban tudja tartani a település védelme és elérhetősége érdekében, valamint azért, hogy az utakat a csapadék ne moshassa ki.

Sénye Község szennyvízkezelési beruházása

A projekt címe: Sénye Község szennyvízkezelési beruházása
Szerződött támogatás összege: 71.636.099,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül  Sénye település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Sénye községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Sénye község területén 23 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 23 ingatlan szennyvízkezelése 23 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében

A kedvezményezett neve: Sénye Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: Közösségfejlesztési kulcsprojektek, VP6-19.2.1.-99-6-17
a projekt címe, azonosító száma: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében, 1919805762
a szerződött támogatás összege: 3 976 170 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 90 %

a projekt tartalmának rövid bemutatása: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében megnevezésű projekt tartalma, új szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas közösségi tér kialakítása gyermek játszótéri és sporteszközök beszerzése és telepítése révén, egyéb térelemekkel együttesen

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.01.31.

Pályázat MFP-NHI/2019

8788 Sénye, Dózsa út 7.  Magyar Falu program keretében  „ A nemzeti és helyi indentitástudat erősítése  c. pályázat keretében  MFP-NHI/2019   Sénye Közösségi ház-kultúrház felújítása.

Projektazonosító: 1009884209

Támogatás összege: 9.804.918 Ft