H.É.Sz.

Sénye község helyi építési szabályzata és szabályozási terve