Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve:                          Sénye Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:       Külterületi helyi közutak fejlesztése – VP6-7.2.1.1-21
Projekt címe, azonosító száma:              Külterületi útfelújítás Sénye községben – 3313647281
Szerződött támogatás összege:             23 657 850 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):                 95 %

Programunk célja, a Sénye 044 hrsz.- ú és 340/1 hrsz-ú kivett közút besorolású útnak a külterületen elhelyezkedő elaprózódott lakott, illetve gazdálkodásra használt zártkerti ingatlanok biztonságos, időjárástól független megközelítésének elősegítése, ezáltal támogatva a helyi gazdák, lakosok és turisták tevékenységeik folytatását.

A jelenleg meglévő útszakasz padkái nincsenek kialakítva így az eső víz könnyen megbontja az aszfalt réteget, mely az erős lejtésű útszakaszon nagy károkat tud okozni. A részben, csak a kerék nyomvonalában szilárd burkolatú szakaszokon a középen meghagyott füves rész gyorsan elburjánzik, a gyomnövények károsítják az aszfaltozott felületet is. Mivel ez az útszakasz külterületen lévő lakott ingatlanok, valamint gazdálkodás céljából fenntartott zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, így fontos ennek felújítása. A fejlesztéssel érintett útszakasz által közvetlenül elérhető 13 db építmény, 7 db őstermelő gazdasága, akik közé 3 db méhész, 4 fő pedig hagyományos zártkerti gazdálkodó (gyümölcs és szőlő).

A fejlesztés által a külterületen élők könnyeben elérhetővé válnak az alapszolgáltatások, nem kell tartaniuk az időjárási viszontagságoktól, az út mindig biztonságosan közlekedhető állapotban lesz. Az adott szakaszon gazdálkodásra fenntartott ingatlanok is folyamatosan megközelíthetőek lesznek.

Falugondnoki busz cseréje Sénye községben

Kedvezményezett neve: Sénye Község Önkormányzata
Pályázati felhívás:MFP-TFB/2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021
Projekt címe: Falugondnoki busz cseréje Sénye községben
Szerződött támogatás összege: 13.785.719 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatás keretében a régi falugondnoki busz cseréjét valósítottuk meg, a sényei falugondnokság szolgáltatáskorszerűsítése céljából.

Beszerzésre került egy Toyota Proace Verso Shuttle 2.0 D-4D (140LE), 9 személyes, 5 ajtós, Glass Comfort L2 típusú jármű, mely községünkben falugondnoki buszként fog funkcionálni. A jármű alkalmas mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására is. Ennek megfelelően rendelkezik 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel, hátsó rámpával és elektromosan működtethető fellépővel.

A falubusz beszerzésével lehetőség nyílt a közszolgáltatások minőségének javítására, mellyel növelni tudjuk a sényei lakosaink elégedettségét, életszínvonalát. Ez hosszú távon hozzájárul a falu a kistelepülési adottságaiból eredő hátrányok mérséklődéséhez, népességmegtartó és népességnövelő erejének növeléséhez, a fiatalok helyben maradásához.

Magyar Falu Program

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: Magyra Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása –

2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Projekt címe, azonosítószáma: Útfelújítás Sénye községben, 3279944341

Szerződött támogatás összege: 12 409 605 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés célja a leromlott burkolatú 068 hrsz. út szilárd burkolattal való megerősítése, ezzel a közlekedésbiztonság és közlekedési komfort javítása volt.

Az ajánlattételi eljárás során a Telekes-ÉP Kft. került ki nyertesen, és végezte el a kivitelezési munkálatokat. A fejlesztés műszaki tervdokumentációját a Pannonway Kft., a műszaki ellenőrzést pedig a Road Watch One Kft. végezte.

A fejlesztés eredményeképpen fejlődött a község közlekedési infrastruktúrája, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége is javult. A településkép épülése által javult a lakosság életminősége. A projekt során tervezett létesítmények a község betelepüléssel leginkább érintett, vadregényes, a hegyre vezető külterületi útját érintik.

A projekt során projekttervezési szolgáltatást is igénybe vettünk.

A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében projekttábla került beszerzésre és kihelyezésre.

Magyar Falu program

Magyar Falu program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázat.
A vissza nem térítendő támogatás összege : 8.807.450 Ft

Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Kedvezményezett: Sénye Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt címe, azonosítószáma: Erő- és munkagép beszerzése Sénye községben

Szerződött támogatás összege: 9 999 990 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Sénye Község útjainak karbantartására alkalmas erőgép, illetve a tevékenységhez szorosan kapcsolódó vontatott és függesztett munkagépek beszerzése valósult meg.

Tényleges befejezés: 2021.02.28

A projekt tartalmának bemutatása:

A bel-és külterületi utak, útszélek és vízelvezető árkok folyamatos tisztítási és kaszálási munkáira, az útmenti füves, egyes esetekben parlagfűvel szennyezett részeinek kaszálási és tisztítási munkáira az önkormányzat a támogatásnak köszönhetően beszerzett egy erőgépet és a hozzátartozó kiegészítő eszközöket:

  • 1 db 42,7 LE T433 CAB típusú traktort
  • 1 db 180 cm-es tolólapot
  • 1 db 160 cm-es rézsű szárzúzót
  • 1 db 200 l-es só- és homokszórót (kardánnal és ponyvával)
  • 1 db seprűadaptert szeméttartállyal

Az alapszolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítása, különösen a téli időszakban nehézséget okozott az Önkormányzatnak. Ennek egyik oka, hogy a domborzati viszonyok, valamint a település fekvése miatt a települést csak egy úton lehet megközelíteni (zsáktelepülés). A település költségvetése nem teszi lehetővé a munkálatok külső vállalkozóval történő elvégzését, saját eszközökkel és helyi alkalmazottakkal ez a tevékenység azonban hosszú távon gazdaságosan is megoldható.

A külterületen lévő vállalkozások székhelyeik könnyebb megközelíthetőségének biztosítása mind a téli, mind a nyári időszakban fontos. A mezőgazdasági területek elérése nem volt lehetséges az önkormányzati utak folyamatos tisztántartása és karbantartása nélkül, ezen felül pedig a vadgazdálkodásban is szerepet játszik az úthálózat milyensége. A település egy völgykatlanban fekszik, a településből kivezető egyetlen úton pedig 12%-os emelkedő van. Ennek következtében a körülvevő dombokról lezúduló csapadékvíz jelentős problémát okoz a közlekedésben. A beszerzéssel az önkormányzat az árkokat, vízelvezetőket folyamatosan karban tudja tartani a település védelme és elérhetősége érdekében, valamint azért, hogy az utakat a csapadék ne moshassa ki.

Sénye Község szennyvízkezelési beruházása

A projekt címe: Sénye Község szennyvízkezelési beruházása
Szerződött támogatás összege: 71.636.099,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül  Sénye település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Sénye községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Sénye község területén 23 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 23 ingatlan szennyvízkezelése 23 db ingatlanonként elhelyezésre kerülő tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében

A kedvezményezett neve: Sénye Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: Közösségfejlesztési kulcsprojektek, VP6-19.2.1.-99-6-17
a projekt címe, azonosító száma: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében, 1919805762
a szerződött támogatás összege: 3 976 170 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 90 %

a projekt tartalmának rövid bemutatása: Rekreációs és sport fejlesztések megvalósítása a sényei közösségek fejlesztése érdekében megnevezésű projekt tartalma, új szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas közösségi tér kialakítása gyermek játszótéri és sporteszközök beszerzése és telepítése révén, egyéb térelemekkel együttesen

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.01.31.

Pályázat MFP-NHI/2019

8788 Sénye, Dózsa út 7.  Magyar Falu program keretében  „ A nemzeti és helyi indentitástudat erősítése  c. pályázat keretében  MFP-NHI/2019   Sénye Közösségi ház-kultúrház felújítása.

Projektazonosító: 1009884209

Támogatás összege: 9.804.918 Ft